Trener

Certyfikowany kurs na Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności niezbędnych do praktycznego i samodzielnego przeprowadzenia auditu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004. Uczestnicy szkolenia uzyskają cenną wiedzę na temat współczesnych technik auditowania Systemów Zarządzania BHP stosowanych przez doświadczonych auditorów wewnętrznych i zewnętrznych.

Program szkolenia

 • Pojęcia bhp w praktyce
 • Wymagania prawne jako fundament funkcjonowania SZBHP
 • Omówienie wymagań normy PN-N-18001 w odniesieniu do praktycznych przykładów ich zastosowania, ze szczególnym wskazaniem na proces oceny ryzyka zawodowego
 • Cechy współczesnego auditora wg normy ISO 19011
 • Skuteczne planowanie procesu auditu SZBHP
 • Konstruowanie pytań auditowych
 • Współczesne techniki i metody auditowania SZBHP
 • W jaki sposób auditować procesy administracyjne w kontekście wymagań BHP
 • W jaki sposób auditować procesy produkcyjne w kontekście wymagań BHP
 • Metody zbierania wartościowych próbek (dowodów) z auditu BHP
 • Syntetyczne dokumentowanie dowodów z auditu
 • Niezgodność – i co dalej?
 • Błędy popełniane przez auditorów

 

Metodyka szkolenia

Szkolenie przeprowadzane jest w formie wykładów podpartych licznymi dyskusjami oraz praktycznymi ćwiczeniami aktywizującymi wszystkich uczestników.

Cena zawiera

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z trenerem
 • Lunch i poczęstunek
 • Certyfikat z hologramem

Inne informacje

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym w formie testu wielokrotnego wyboru. Pozytywny wynik z testu stanowi podstawę do wydania Certyfikatu Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004.


Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia w Twojej firmie!