Trener

Certyfikowany kurs na Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie sztuki oraz technik auditowania Systemów Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009, w sposób pozwalający na stworzenie okazji do doskonalenia procesów jakościowych organizacji. Uczestnicy uzyskają cenną wiedzę na temat współczesnych technik auditowania Systemów Zarządzania Jakością stosowanych przez doświadczonych auditorów wewnętrznych i zewnętrznych.

Program szkolenia

 • Terminologia SZJ w praktyce
 • Interpretacja normy ISO 9001 w odniesieniu do praktycznych przykładów
 • Cechy współczesnego auditora wg normy ISO 19011
 • Słabości organizacyjne współczesnych firm w zakresie SZJ
 • Skuteczne planowanie procesu auditu SZJ
 • Współczesne techniki auditowania SZJ
 • O co pytać pracowników produkcyjnych
 • O co pytać pracowników dozoru
 • O co pytać pracowników najwyższego szczebla
 • Metody zbierania wartościowych próbek (dowodów) z auditu SZJ
 • Syntetyczne dokumentowanie dowodów z auditu
 • Niezgodność – i co dalej?
 • Błędy popełniane przez auditorów

Metodyka szkolenia

Szkolenie przeprowadzane jest w formie wykładów podpartych licznymi dyskusjami oraz praktycznymi ćwiczeniami aktywizującymi wszystkich uczestników.

Cena zawiera

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z trenerem
 • Lunch i poczęstunek
 • Certyfikat z hologramem

Inne informacje

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym w formie testu wielokrotnego wyboru. Pozytywny wynik z testu stanowi podstawę do wydania Certyfikatu Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.


Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia w Twojej firmie!