Trener

Certyfikowany kurs na Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności niezbędnych do praktycznego i samodzielnego przeprowadzenia auditu Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005. Uczestnicy szkolenia uzyskają cenną wiedzę na temat współczesnych technik auditowania Systemów Zarządzania Środowiskowego stosowanych przez doświadczonych auditorów wewnętrznych i zewnętrznych.

Program szkolenia

 • Pojęcia środowiskowe w praktyce
 • Wymagania prawne jako fundament funkcjonowania SZŚ
 • Omówienie wymagań normy ISO 14001 w odniesieniu do praktycznych przykładów ich zastosowania, ze szczególnym wskazaniem na proces identyfikacji aspektów środowiskowych
 • Cechy współczesnego auditora wg normy ISO 19011
 • Skuteczne planowanie procesu auditu SZŚ
 • Konstruowanie pytań auditowych
 • Współczesne techniki i metody auditowania SZŚ
 • W jaki sposób auditować procesy administracyjne w kontekście wymagań środowiskowych
 • W jaki sposób auditować procesy produkcyjne w kontekście wymagań środowiskowych
 • W jaki sposób auditować procesy energetyczne w wymagań środowiskowych
 • Metody zbierania wartościowych próbek (dowodów) z auditu SZŚ
 • Syntetyczne dokumentowanie dowodów z auditu
 • Niezgodność – i co dalej?
 • Błędy popełniane przez auditorów

 

 

Metodyka szkolenia

Szkolenie przeprowadzane jest w formie wykładów podpartych licznymi dyskusjami oraz praktycznymi ćwiczeniami aktywizującymi wszystkich uczestników.

Cena zawiera

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z trenerem
 • Lunch i poczęstunek
 • Certyfikat z hologramem

Inne informacje

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym w formie testu wielokrotnego wyboru. Pozytywny wynik z testu stanowi podstawę do wydania Certyfikatu Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005.


Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia w Twojej firmie!