Trener

Certyfikowany kurs na Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 50001:2011

Aby móc skutecznie uczyć auditowania systemu zarządzania energią, należy wiedzieć jak ten system jest budowany oraz gdzie należy upatrywać jego słabych oraz mocnych stron. To co wyróżnia szkolenia FDBS Group spośród innych oferowanych na rynku szkoleń to praktyka nabyta w przedsiębiorstwach, dla których energetyka stanowi główny trzon funkcjonowania. Przedstawiony poniżej program szkoleniowy obrazuje tematy, które w dotychczasowych szkoleniach cieszyły się największym zainteresowaniem ze strony uczestników. Auditorzy wychodzący spod ręki naszych trenerów mają wizję auditu oraz wiedzę niezbędną do budowania profesjonalnej postawy auditora.

Cel szkolenia

Nauczenie uczestników szkolenia pozyskiwania, analizowania, oceny oraz dokumentowania dowodów z auditu zgodnie ze sztuką auditorską stosowaną przez doświadczonych auditorów.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów podpartych dyskusjami oraz praktycznymi ćwiczeniami aktywizującymi wszystkich uczestników. W ramach szkolenia szczególny nacisk kładziony jest na formę przekazywanej wiedzy i jej praktycznego zrozumienia przez słuchaczy.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia nabędą niezbędne umiejętności do samodzielnego przeprowadzania procesu auditu wewnętrznego SZE w organizacji. W ramach ćwiczeń nauczą się budować ścieżkę auditu, umożliwiającą pozyskanie wartościowych dowodów oraz ich prawidłowej oceny.
Organizacja mając do dyspozycji wykwalifikowanych auditorów SZE uzyska możliwość skuteczniejszego doskonalenia swojego systemu zarządzania energią i tym samym zwiększy potencjał poprawy wyniku energetycznego.

Program szkolenia

 • Pojęcia SZE w praktyce
 • Eliminowanie źródeł strat energii
 • Wymagania prawne w zakresie SZE
 • Omówienie wymagań normy ISO 50001 w odniesieniu do praktycznych przykładów ich zastosowania, ze szczególnym wskazaniem na proces przeglądu energetycznego
 • Kryteria akceptowalne dla znaczącego wykorzystania energii
 • Cechy profesjonalnego auditora
 • Skuteczne planowanie procesu auditu SZE
 • Konstruowanie pytań auditowych w zakresie SZE
 • Współczesne techniki i metody auditowania SZE
 • W jaki sposób auditować procesy administracyjne, produkcyjne oraz energetyczne wchodzące w zakres i granice SZE organizacji
 • Metody zbierania wartościowych dowodów podczas auditu SZE
 • Syntetyczne dokumentowanie dowodów z auditu
 • Niezgodność – i co dalej?
 • Błędy popełniane przez auditorów oraz sposoby ich uniknięcia

Inne informacje

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym w formie testu wielokrotnego wyboru. Pozytywny wynik z testu stanowi podstawę do wydania Certyfikatu Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 50001:2011.

Cena zawiera

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z trenerem
 • Lunch i poczęstunek
 • Certyfikat z hologramem

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia w Twojej firmie!