Doradztwo biznesowe

Proces zarządzania przedsiębiorstwem to pasmo nieustannego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, pozwalających zapewnić równowagę pomiędzy ryzykiem a możliwym do osiągnięcia zyskiem. Prawidłowe zidentyfikowanie zagrożeń oraz precyzyjne określenie szans i dostępnych możliwości, często jest czynnikiem, który decyduje o osiągnięciu sukcesu w prowadzeniu działalności gospodarczej.

FDBS Group oferuje swoim klientom: 

  • kompleksową analizę bieżącej sytuacji firmy wraz z analizą otoczenia rynkowego,
  • skuteczne strategie rozwoju przedsiębiorstwa, wraz z działaniami wdrożeniowymi,
  • poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju poprzez dywersyfikację działalności,
  • opracowanie kompletnych biznesplanów zawierających część opisową i finansową,
  • poszukiwanie alternatywnych do funduszy unijnych możliwości finansowania planowanych projektów,
  • sporządzanie wniosków kredytowych, pożyczkowych i innych dokumentów wsparcia finansowego przedsiębiorstwa,
  • wsparcie przy wdrożeniu systemów zarządzania.

Każdy projekt traktowany jest indywidualnie. Usługi naszej firmy są dokładnie dopasowywane do potrzeb Klientów. Wsparcie może dotyczyć całego zakresu realizowanego przedsięwzięcia, jak również tylko jego części. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie, połączone z umiejętnościami szerokiego i obiektywnego spojrzenia na realizowane zadanie, zawsze skutecznie doradzamy najlepsze rozwiązania.