Fundusze unijne

W nowej perspektywie finansowania Polska została największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Nasz kraj otrzyma 82,5 mld euro wsparcia. Środki te mają w znaczący sposób przyczynić się do poprawy poziomu jakości życia dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia.

FDBS Group zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej i programów krajowych. Nauczeni doświadczeniem wiemy, że sytuacja każdego Klienta jest inna, dlatego w celu skutecznego pozyskania zakładanego wsparcia każdy projekt traktowany jest indywidualnie.

Wsparcie zakłada współpracę w zakresie pełnego cyklu od pomysłu – do dotacji, w tym szczególnie:

  • wybór najlepszej ścieżki rozwoju,
  • doradztwo w zakresie przeznaczenia planowanego wsparcia,
  • wybór odpowiedniego programu i konkursu,
  • przygotowanie biznesplanu,
  • kompleksowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych (wniosku i złączników),
  • doradztwo w zakresie doboru i określenia wartości wskaźników,
  • pomoc w rozliczeniu dotacji,
  • pozostałe doradztwo w okresie trwałości.

Celem FDBS Group nie jest jedynie uzyskanie wsparcia finansowego dla założonych projektów ale utrzymanie stałych relacji biznesowych z Klientami, służąc im doradztwem w zakresie strategii rozwoju oraz monitorowaniem dostępnych, preferencyjnych finansowych form wsparcia.

Finansowanie projektów możliwe jest do uzyskania z funduszy krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych dla każdego województwa indywidualnie.

W celu rozpoczęcia przygody z funduszami oraz znalezienia odpowiedzi na pytanie:

Czy ja również mogę zostać beneficjentem pomocy unijnej?

Należy zidentyfikować swoje potrzeby oraz znaleźć właściwe źródło finansowania.

sprawdź kto i na realizacje jakich projektów może uzyskać wsparcie

MŚP

MŚP

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne

nie prowadzące działalności gospodarczej

JST

JST

i inne organizacje

Formularz dotacji

Formularz dotacji