Formularz dotacji

W celu uzyskania szybkiej, dokładnej i rzetelnej porady, dotyczącej możliwości otrzymania wsparcia finansowego dla Twojego projektu postaraj się przekazać jak najwięcej informacji.Kim jestem? Opisz jaka jest Twoja aktualna sytuacja zawodowa. Przedsiębiorca MŚP, bezrobotny, zatrudniony, osoba niepełnosprawna, zwolniony z przyczyn zakładu pracy, matka powracająca po urlopie macierzyńskim, inne...


Czego szukam? Dokładnie opisz swój projekt, jakie masz potrzeby, jaka jest zakładana wartość projektu, jakimi środkami trwałymi i wkładem finansowym dysponujesz, inne...


Inne ważne informacje