MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Wsparcie można uzyskać na:

 • badania i innowacje w przedsiębiorstwach,
 • wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług,
 • projekty inwestycyjne i rozwojowe,
 • promocję i rozwój działalności na rynkach międzynarodowych,
 • dostęp do specjalistycznego doradztwa,
 • głęboką modernizację energetyczną,
 • rozwój OZE,
 • wzrost zatrudnienia,
 • doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy,
 • rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr,
 • przekwalifikowanie pracowników,
 • promocję i wsparcie innowacyjności,
 • wzrost konkurencyjności,
 • poprawę warunków BHP,
 • inne.

 

W celu wyboru odpowiedniego projektu zadzwoń 512193743 lub skorzystaj z formularza dotacji.