Osoby fizyczne nie prowadzące działalności

Wsparcie można uzyskać na:

 • dotacje i pożyczki na zakładanie działalności gospodarczej,
 • dotacje i pożyczki na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • wsparcie motywacyjne (psychologiczne),
 • szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe, wolontariat,
 • subsydiowanie zatrudnienia,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów,
 • tworzenie podmiotów opieki nad dzieckiem,
 • szkolenia/kursy/studia podyplomowe/kształcenie w formach szkolnych dla osób dorosłych,
 • usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i planowania własnej kariery, działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji,
 • zakładanie spółdzielni socjalnych,
 • inne.

 

W celu wyboru odpowiedniego projektu zadzwoń 512193743 lub skorzystaj z formularza dotacji.