Trener

Mikrorachunkowość

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników

Szkolenie kierowane jest do osób planujących uruchomienie i  prowadzenie własnej firmy oraz osób, które rozpoczęły już samozatrudnienie. Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom praktycznej wiedzy i obowiązujących przepisów, dzięki której będą mogli z powodzeniem prowadzić rachunkowość w swojej działalności.

Program szkolenia obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne:

 1. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej
 2. Formy opodatkowania mikroprzedsiębiorstw
 3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 4. Amortyzacja w mikroprzedsiębiorstwie
 5. Rachunek kosztów w mikroprzedsiębiorstwie (NKUP- niekwalifikowane koszty uzyskania przychodów)
 6. Bilans firmy
 7. Rachunek zysków i strat

Metodyka szkolenia

Szkolenie przeprowadzane jest w formie wykładów podpartych licznymi dyskusjami oraz praktycznymi ćwiczeniami aktywizującymi wszystkich uczestników.

Inne informacje

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym w formie testu i części praktycznej. Pozytywny wynik z testu stanowi podstawę do wydania Zaświadczenia.

Dla osób bezrobotnych uzyskany Zaświadczenie może stanowić załącznik do wniosku o dotację w formie jednorazowych środków na uruchomienie działalności, w konkursach realizowanych przez Urzędy Pracy i UE.

Cena zawiera

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z trenerem
 • Lunch i poczęstunek
 • Zaświadczenie

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin)

 


Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia w Twojej firmie!