Trener

Pozyskiwanie Funduszy Europejskich – Szkolenie wewnętrzne w przedsiębiorstwach

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników

Szkolenie kierowane jest do właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw pragnących przybliżyć lub nabyć nową wiedzę z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020.

Celem szkolenia jest zbudowanie świadomości załogi oraz przekazanie praktycznych umiejętności poruszania się w obszarze funduszy unijnych, które zaowocują powstaniem nowych ścieżek rozwoju i przeprowadzenia inwestycji z pomocą środków unijnych.

Szkolenie skierowane jest szczególnie do firm z województw małopolskiego i śląskiego.

Po zakończeniu szkolenia pracownik nabędzie widzę i umiejętności z zakresu:

 • Wyszukiwania informacji dotyczących dostępnych możliwościach wsparcia
 • Definiowania  projektów odpowiednich dla swojej firmy
 • Przygotowania organizacyjnego i stworzenia założeń do biznesplanu
 • Kwalifikowalności wydatków
 • Przygotowania dokumentacji projektowej
 • Zasad rozliczania dotacji
 • Analizie ryzyka
 • Obowiązków spoczywających na beneficjencie funduszy w okresie trwałości projektu

Program szkolenia przygotowywany jest indywidualnie w zależności od rodzaju firmy, profilu działalności i liczebności osób uczestniczących w szkoleniu. Program szkolenie przygotowuje uczestników i uczestniczki do uzyskania kwalifikacji w zakresie specjalizacji ds. pozyskiwania funduszy unijnych 2014-2020.

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym w formie testu wielokrotnego wyboru. Pozytywny wynik z testu stanowi podstawę do wydania Certyfikatu.

 

Cena zawiera

 • Przygotowanie i przeprowadzenie indywidualnego programu szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z trenerem
 • Certyfikat z hologramem

 

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia w Twojej firmie!