Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – LEADER

Dotacje na założenie i rozwój firm na terenach do 20 tys. mieszkańców

Na ZAŁOŻENIE do 100 tys. zł. Na ROZWÓJ do 300 tys. zł

 

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wsparcie będzie udzielone na rozpoczęcie i rozwój działalności pozarolniczej za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD).

 

Kto może starać się o wsparcie?

 • osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, bezrobotni i osoby zatrudnione, zamieszkujące teren do 20 tys. mieszkańców,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki, mające siedzibę i planujące realizację projektu na terenie do 20 tys. mieszkańców.

 

Na można otrzymać dofinansowanie?

 • zakup urządzeń, maszyn i wyposażenia,
 • wykonywanie robót budowlanych,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowychprzeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne),
 • ogólne
 • inne koszty związane z realizacją operacji,

 

Jaki jest poziom wsparcia?

 • ZAŁOŻENIE: dotacja do 100 tys. zł. 70% kosztów kwalifikowanych wypłacanych w postaci premii, a 30% refundacji po zrealizowaniu projektu.
 • ROZWÓJ: dotacja do 300 tys zł. W postaci refundacji kosztów kwalifikowanych od 50 do 70% wypłacanych po zrealizowaniu projektu.

 

Projekty muszą odznaczać się:

 • innowacyjnością w ramach LGD,
 • pozytywnym wpływem na ochronę środowiska,
 • zwiększeniem zatrudnienia.

 

Termin składania wniosków: w zależności od LGD. Zapytaj o aktualne nabory w 2018 roku!

 

Skorzystaj z formularza dotacji lub zadzwoń 512193743 i dowiedź się więcej!