Wdrażanie systemów zarządzania

FDBS Group oferuje kompleksowe, zbudowane na pasji i doświadczeniu wsparcie przy wdrożeniu systemów zarządzania oraz ich integracji, zgodnie z wymaganiami poniższych norm odniesienia:

  • PN-EN ISO 9001 : 2009 – System Zarządzania Jakością
  • PN-EN ISO 14001 : 2005- System Zarządzania Środowiskowego
  • PN-EN ISO 50001 : 2012- System Zarządzania Energią
  • PN-ISO/IEC  27001 : 2014-12 System Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji
  • PN-N-18001 : 2004- System Zarządzania BHP

W ramach zleconych działań, zespół wykwalifikowanych auditorów dokona w Państwa organizacji przeglądu zastanego modelu zarządzania oraz wskaże na jego podstawie obszary mające predyspozycje do doskonalenia.

W oparciu o wypracowany w porozumieniu z organizacją harmonogram wdrożenia, oraz wybrany model konsultacji, specjaliści FDBS Group zapewnią dostęp do fachowej, zawsze aktualnej wiedzy oraz pomogą kompleksowo lub standardowo wdrożyć wybrany system zarządzania.

Wdrożenie kompleksowe przeprowadzane jest przez eksperta przy wsparciu pracowników organizacji i polega m.in. na opracowaniu kluczowych procedur i instrukcji systemowych, dokonaniu niezbędnych szkoleń, zaplanowaniu i przeprowadzeniu auditów wewnętrznych, określeniu skutecznych działań korygujących, a także udokumentowaniu wyników przeglądu zarządzania oraz innych działań, niezbędnych do wykazania skuteczności oraz zgodności z właściwą normą odniesienia.

Wdrożenie standardowe realizowane jest przez pracowników organizacji przy udziale i wsparciu eksperta, którego zadaniem jest przygotowanie organizacji do wykazania skuteczności oraz zgodności wdrożonego systemu zarządzania z właściwą normą odniesienia.

W celu zweryfikowania skuteczności wdrożonego systemu zarządzania oraz uzyskania zaufania w oczach partnerów biznesowych i innych interesariuszy, organizacja może przystąpić do dobrowolnego procesu certyfikacji.