Trener

Własna firma kluczem do sukcesu- kompendium założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników

Szkolenie kierowane jest do osób planujących uruchomienie i  prowadzenie własnej firmy oraz osób, które rozpoczęły już samozatrudnienie. Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kompletnej wiedzy i obowiązujących przepisów, dzięki której będą mogli z powodzeniem kierować własną działalnością gospodarczą. Dzięki odpowiedniemu zbalansowaniu prezentowanej wiedzy merytorycznej z praktyką, szkolenie pozwala na zdobycie odpowiednich kwalifikacji potrzebnych do skutecznego prowadzenie własnej działalności usługowej, handlowej i produkcyjnej.

Program szkolenia

 1. Zakładanie działalności przez soby fizyczne.
  • Wady i zalety samozatrudnienia
  • Przepisy i definicji
  • Obowiązki przedsiębiorcy
 2. Zasady podejmowania działalności gospodarczej
  • Procedura rejestracji firmy
  • Urząd Skarbowy
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Zezwolenia i koncesje
 3. Biznesplan jako podstawa planowania działalności gospodarczej
  • Definicja i proces planowania
  • Cel i korzyści przygotowania biznesplanu
  • Typy i funkcje biznesplanu
  • Opracowanie skutecznego biznesplanu
 4. Finanse w działalności gospodarczej
  • Zasady ogólne
  • Podatek liniowy
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Karta podatkowa
  • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
  • VAT
 5. Konkurencja
  • Identyfikowanie otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa
  • Ocena wpływu poszczególnych czynników otoczenia
  • Ocena wpływu na czynniki zewnętrzne
  • Analiza SWOT
 6. Marketing w działalności gospodarczej
  • Praktyczny marketing w nowej firmie
  • Jak się wyróżniać na tle konkurencji,
  • Analiza klienta
  • Skuteczna promocja
  • Koszty skutecznego marketingu w małej firmie
  • Komunikacja z Klientem
 7. Wniosek o dotację – warsztaty praktyczne wypełniania dokumentacji

Metodyka szkolenia

Szkolenie przeprowadzane jest w formie wykładów podpartych licznymi dyskusjami oraz praktycznymi ćwiczeniami aktywizującymi wszystkich uczestników.

Inne informacje

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym w formie testu. Pozytywny wynik z testu stanowi podstawę do wydania Certyfikatu.

Dla osób bezrobotnych uzyskany Certyfikat może stanowić załącznik do wniosku o dotację w formie jednorazowych środków na uruchomienie działalności, w konkursach realizowanych przez Urzędy Pracy i UE. Certyfikat jest potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji do prowadzenia własnej działalności.

Cena zawiera

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z trenerem
 • Lunch i poczęstunek
 • Zaświadczenie

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin)

 


Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia w Twojej firmie!